Alapító okirat

TÁRSASHÁZ ALAPITÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt módositása

Általános rendelkezések


Az Orszagos Takarékpénztár Pénzintézet, mint a Budapest III. ker. 17737/2 helyrajzi szám alatt felvett telekre a vonatkozó tervrajzok és építési engedély szerint a műleirásokban részletezett felszerelésekkel, berendezésekkel ellátott házat építtetett. Azt az 1924. evi XII. tv. előirásainak megfelelő alapitó okirat, és az ahhoz mellékelt műszaki leirások, valamint tervrajzok szerint, a budapesti III. kerületi ingatlan-nyilvántartásban - 1979. november 8.-án a 38433/1979 szamú határozattal -,
a 14070 tulajdoni lapszám és
17737/2. hrsz. alatt -
1244 m2
földterülettel, mint társasházat, nyilvantartásba vették.
A társasház öröklakásai és nem lakás céljára szolgáló helyiségei a jelen alapitó okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint öröklakások és nem lakás céljára szolgaló helyiségek, a közös tulajdonban maradó telek, épületrész, berendezések és felszerelések közös használatának jogával, - a vevök személyi tulajdonába kerültek. A mindenkori tulajdontársak egymás közötti jogviszonyát a 2003. evi CXXXIII. törvény (tovabbiakban; Ttv) 62. § (1) alapjan a 2005. januar 1. napjatol ervenyes SzMSz es hazirend, es ezek flgyelembe vetelevel kesziilt egyeb szabalyzatokban foglaltak szerint szabalyoztak.
A törvény felhatalmazása alapján az 1974. június 28-án kelt és 1979. november 8-án bejegyzett alapitó okiratát a Ttv. 10. (3) bekezdése alapján a társasház tulajdonos közöséege /2005.------ én lezárt jegyzőkönyv szerint /a 2005. 57. irásbeli határozata alapján, több mint négyötödös (----- /10.000) igen szavazattal hozzájárult az eredeti alapitó okirat A. fejezet közös tulajdon felsorolásának pontositásához, a C. fejezetben irt külön tulajdoni illetőségek és azokat megillető közös tulajdoni hányadok változatlan hagyása mellett.
A 2003. ávi CXXXIII. TV. 9. §, 13. §, 62. § (1) bekezdás rendelkezásei alapján az eredeti okirat "A" fejezete a most becsatolt műszaki leirás I-XLV. pontjai és az épület csatolt vázrajza szerint pontositásra, illetve kiegészitésre került. A korábbi C. fejezet általános része az SzMSz elfogadéséval kiegészitesre, a D. fejezet (telekkönyvi rendelkezés) jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat D. fejezet ,,Ingatlan nyilvantartási kérelemként megnevezéssel került megfogalmazásra. Az E, F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R, S,T fejezetei törlesre kerültek.
Az eredeti és most becsatolt műszaki tervrajzok, vázrajzok, használatba vételi, (fennmaradási) engedélyek az egységes szerkezet szerves részet képezik.
A társasház a tulajdontársak kizárolagos tulajdonában áll. A társasház tulajdontársainak közössége Óbuda 113. Társasház (1033 Budapest, III. ker. Pacsirtamező u. 45-47.) közös név alatt, az épület fenntartása, felújitása, valamint a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intezése során jogokat szerezhetnek, és kötelezettségeket vállalhatnak, önállóan perelhetnek, illetve perelhetök. A közösseg gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos jogokat és viseli annak terheit. [3. § (1) bek.]
A társasház tulajdona, közös illetve külön tulajdonra oszlik meg. A tv. 1. § (1) es (2) bekezdese a közös tulajdon fogalmat a külön tulajdon meghatározásával adja meg. Ennek megfelelően:

A.

KÖZÖS TULAJDON

A tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak az eredeti okiratban felsorolt (korábban becsatolt ehhez mellékelt okiratokban korülirt) telek és a következő építményrészek, berendezések, felszerelések és a most 1. sz. alatt mellékelt vázrajz, illetve engedélyek kiegészitéseéel felsoroltak az alábbiak szerint:
A társasház a budapesti III. kerületi Földhivatal 17737/2 hrsz. törzslapjan van nyilvántartva.
A társasházról szóló 2003 CXXXIII. tv. l.§ es 2 § értelmében, a társasház közös tulajdonába tartozik, az az épületrész, épület-berendezés, nem lakáscélú helyiség és lakás, valamint földrészlet -, amelyet a B. fejezet nem külon tulajdonként jelöl meg.
Közös tulajdonba tartoznak továbbá azok, e pontban nem nevesített épületrészek, épület-berendezés és felszerelési tárgyak, melyek az épületszerkezet, az épület biztonságát, a tulajdontársak közös céljat szolgálják akkor is, ha azok a B. pont alatt felsorolt kiülon tulajdonba tartozoó ingatlan részein belül vannak, illetve onnan közelithetők meg.
A közös tulajdon, a mindenkori külön tulajdonnal rendelkező tulajdontársakat, a B. fejezetben meghatározott tulajdoni hányadrészben, osztatlanul illeti meg.
A közös tulajdon a következő, különösen kiemelt és nevesített, a műszaki leirásban I-XLV-ig terjedő római számmal felsorolt tárgyai a következők:

Közös tulajdonú helyiségek

B.

KÜLÖN TULAJDON

Pacsirtamezö u. 45. lepcsőház

1. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 1. számmal jelölt 17737/2/A/l helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 1. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

2. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 2. számmal jelölt 17737/2/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 2. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

3. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 3. számmal jelölt 17737/2/A/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 3. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

4. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 4. számmal jelölt 17737/2/A/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 4. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

5. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 5. számmal jelölt 17737/2/A/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 5. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

6. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 6. számmal jelölt 17737/2/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 6. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

7. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 7. számmal jelölt 17737/2/A/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 7. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

8. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 8. számmal jelölt 17737/2/A/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 8. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

9. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 9. számmal jelölt 17737/2/A/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 9. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

10. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 10. számmal jelölt 17737/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 10. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

11. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 11. számmal jelölt 17737/2/A/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 11. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

12. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 12. számmal jelölt 17737/2/A/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 12. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

13. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 13. számmal jelölt 17737/2/A/l3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 13. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

14. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 14. számmal jelölt 17737/2/A/14 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 14. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

15. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 15. számmal jelölt 17737/2/A/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 15. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

16. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 16. számmal jelölt 17737/2/A/416 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 16. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

17. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 17. számmal jelölt 17737/2/A/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 17. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

18. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 18. számmal jelölt 17737/2/A/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 18. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

19. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 19. számmal jelölt 17737/2/A/l9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 19. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

20. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 20. számmal jelölt 17737/2/A/20 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 20. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

21. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 21. számmal jelölt 17737/2/A/21 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 21. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

22. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 22. számmal jelölt 17737/2/A/22 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 22. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

23. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 23. számmal jelölt 17737/2/A/23 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 23. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

24. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 24. számmal jelölt 17737/2/A/24 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 24. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

25. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 25. számmal jelölt 17737/2/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 25. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

26. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 26. számmal jelölt 17737/2/A/26 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 26. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

27. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 27. számmal jelölt 17737/2/A/27 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 27. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

28. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 28. számmal jelölt 17737/2/A/28 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 28. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

29. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 29. számmal jelölt 17737/2/A/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 29. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

30. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 30. számmal jelölt 17737/2/A/30 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 30. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

31. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 31. számmal jelölt 17737/2/A/31 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 31. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

32. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 32. számmal jelölt 17737/2/A/32 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 32. ajtó alatti öröklakös, 4 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 77 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 106/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

33. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 33. számmal jelölt 17737/2/A/33 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 233. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

34. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 34. számmal jelölt 17737/2/A/34 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 34. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

35. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 35. számmal jelölt 17737/2/A/35 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 35. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

36. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 36. számmal jelölt 17737/2/A/36 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 36. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

37. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 37. számmal jelölt 17737/2/A/37 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 37. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

38. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 38. számmal jelölt 17737/2/A/38 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 38. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

39. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 39. számmal jelölt 17737/2/A/39 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 39. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

40. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 40. számmal jelölt 17737/2/A/40 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 540. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

41. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 41. számmal jelölt 17737/2/A/41 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 41. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

42. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 42. számmal jelölt 17737/2/A/42 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 42. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

43. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 43. számmal jelölt 17737/2/A/43 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 43. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

44. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 44. számmal jelölt 17737/2/A/44 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 44. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

45. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 45. számmal jelölt 17737/2/A/45 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 45. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

46. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 46. számmal jelölt 17737/2/A/46 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 46. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

47. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 47. számmal jelölt 17737/2/A/47 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 47. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

48. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 48. számmal jelölt 17737/2/A/48 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 48. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

49. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 49. számmal jelölt 17737/2/A/49 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 49. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

50. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 50. számmal jelölt 17737/2/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 50. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

51. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 51. számmal jelölt 17737/2/A/51 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 51. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

52. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 52. számmal jelölt 17737/2/A/52 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 52. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

53. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 53. számmal jelölt 17737/2/A/53 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 53. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

54. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 54. számmal jelölt 17737/2/A/54 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 54. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

55. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 55. számmal jelölt 17737/2/A/55 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 55. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

56. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 56. számmal jelölt 17737/2/A/56 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 56. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

57. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 57. számmal jelölt 17737/2/A/57 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 57. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

58. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 58. számmal jelölt 17737/2/A/58 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 58. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

59. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 59. számmal jelölt 17737/2/A/59 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 59. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

Pacsirtamező u. 47. lepcsőház

60. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 60. számmal jelölt 17737/2/A/60 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 1. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

61. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 61. számmal jelölt 17737/2/A/61 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 2. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

62. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 62. számmal jelölt 17737/2/A/62 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 3. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

63. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 63. számmal jelölt 17737/2/A/63 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 4. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

64. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 64. számmal jelölt 17737/2/A/64 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 5. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

65. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 65. számmal jelölt 17737/2/A/65 helyrajzi szám alatt nyilvántartott I. emelet 6. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

66. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 66. számmal jelölt 17737/2/A/66 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 7. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

67. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 67. számmal jelölt 17737/2/A/67 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 8. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

68. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 68. számmal jelölt 17737/2/A/68 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 9. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

69. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 69. számmal jelölt 17737/2/A/69 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 10. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

70. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 70. számmal jelölt 17737/2/A/70 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 11. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

71. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 71. számmal jelölt 17737/2/A/71 helyrajzi szám alatt nyilvántartott II. emelet 12. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

72. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 72. számmal jelölt 17737/2/A/72 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 13. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

73. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 73. számmal jelölt 17737/2/A/73 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 14. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

74. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 74. számmal jelölt 17737/2/A/74 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 15. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

75. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 75. számmal jelölt 17737/2/A/75 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 16. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

76. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 76. számmal jelölt 17737/2/A/76 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 17. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

77. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 77. számmal jelölt 17737/2/A/77 helyrajzi szám alatt nyilvántartott III. emelet 18. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

78. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 78. számmal jelölt 17737/2/A/78 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 19. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

79. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 79. számmal jelölt 17737/2/A/79 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 20. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

80. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 80. számmal jelölt 17737/2/A/80 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 21. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

81. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 81. számmal jelölt 17737/2/A/81 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 22. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

82. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 82. számmal jelölt 17737/2/A/82 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 23. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

83. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 83. számmal jelölt 17737/2/A/83 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IV. emelet 24. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

84. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 84. számmal jelölt 17737/2/A/84 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 25. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

85. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 85. számmal jelölt 17737/2/A/85 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 26. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

86. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 86. számmal jelölt 17737/2/A/86 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 27. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

87. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 87. számmal jelölt 17737/2/A/87 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 28. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

88. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 88. számmal jelölt 17737/2/A/88 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 29. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

89. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 89. számmal jelölt 17737/2/A/89 helyrajzi szám alatt nyilvántartott V. emelet 30. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

90. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 90. számmal jelölt 17737/2/A/90 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 31. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

91. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 91. számmal jelölt 17737/2/A/91 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 32. ajtó alatti öröklakös, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

92. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 92. számmal jelölt 17737/2/A/92 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 233. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

93. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 93. számmal jelölt 17737/2/A/93 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 34. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

94. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 94. számmal jelölt 17737/2/A/94 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VI. emelet 35. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, zárt erkély, összesen 62 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 86/10000 tulajdoni hányaddal együtt

95. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 95. számmal jelölt 17737/2/A/95 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 36. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

96. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 96. számmal jelölt 17737/2/A/96 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 37. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

97. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 97. számmal jelölt 17737/2/A/97 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 38. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

98. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 98. számmal jelölt 17737/2/A/98 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 39. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

99. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 99. számmal jelölt 17737/2/A/99 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 540. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

100. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 100. számmal jelölt 17737/2/A/100 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VII. emelet 41. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

101. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 101. számmal jelölt 17737/2/A/101 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 42. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

102. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 102. számmal jelölt 17737/2/A/102 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 43. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

103. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 103. számmal jelölt 17737/2/A/103 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 44. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

104. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 104. számmal jelölt 17737/2/A/104 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 45. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

105. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 105. számmal jelölt 17737/2/A/105 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 46. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

106. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 106. számmal jelölt 17737/2/A/106 helyrajzi szám alatt nyilvántartott VIII. emelet 47. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

107. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 107. számmal jelölt 17737/2/A/107 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 48. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

108. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 108. számmal jelölt 17737/2/A/108 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 49. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

109. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 109. számmal jelölt 17737/2/A/109 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 50. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

110. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 110. számmal jelölt 17737/2/A/110 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 51. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

111. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 111. számmal jelölt 17737/2/A/111 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 52. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

112. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 112. számmal jelölt 17737/2/A/112 helyrajzi szám alatt nyilvántartott IX. emelet 53. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

113. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 113. számmal jelölt 17737/2/A/113 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 54. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

114. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 114. számmal jelölt 17737/2/A/114 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 55. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

115. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 115. számmal jelölt 17737/2/A/115 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 56. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

116. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 116. számmal jelölt 17737/2/A/116 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 57. ajtó alatti öröklakas, 3 szoba, elöszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedő beépitett szekrénnyel, konyha, WC, összesen 69 m2 alapterulettel, és a hozzá tartozó 96/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

117. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 117. számmal jelölt 17737/2/A/117 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 58. ajtó alatti öröklakás, 2 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, konyha, WC, loggia, összesen 47 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 65/10000 tulajdoni hányaddal együtt.

118. Mindenkori tulajdonost/tulajdonosokat illeti meg a tervrajzon 118. számmal jelölt 17737/2/A/118 helyrajzi szám alatt nyilvántartott X. emelet 59. ajtó alatti öröklakás, 3 szoba, előszoba, gardrob, fürdőszoba, kamraszekrény, közlekedo beépített szekrénnyel, konyha, WC, loggia, összesen 66 m2 alapterülettel, és a hozzá tartozó 92/10000 tulajdoni hányaddal együtt

A közös tulajdon helyiségeinek felsorolásánál a loggia kifejezést használtuk, fűggetlenül attól, hogy azokat zárt erkélyre alakitották át.

C.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A társasház közössége az 2003 evi CXXXIII. törvény felhatalmazása alapján
- a társasház közösségének szerveit, azok hataskörét, jogait, kötelezettségeit,
- a tarsashaz közösséget érintő közös költség kialakitását, viselésének, és minden egyéb, a társasház működését érintő kérdések szabalyait a társasház szervezeti-működési szabályzatában (tovabbiakban SzMSz) határozza meg.

2. A TV. 1. § (2) bekezdeseben meghatározott ingatlanrész és tárgy kivételével, jelen alapitó okiratban a tulajdontársak közössége felhatalmazást ad arra, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenités jogat a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakitható. Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad, legalább kétharmados tulajdoni többséget kitevő, igenlő szavazatával dönthet az elidegenitésről /Tv.3.§ (2) bek.

3. A külön tulajdonban levő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatának. hasznositásának megváltoztatásához - egyszerű többséggel elfogadott - közgyűlési határozat szükséges /Tv.18. § (2) bek.

4. Az egyes külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosait, a
B./ pontban feltüntetett tulajdoni aránynak megfelelő szavazat illeti meg a közgyűlésen, mely azonban csak tulajdonjogi egységként (lakásonként, helyiségenként) adható le.

5. A tulajdonos személyében bekövetkezet változást, a tulajdonosra vonatkozó ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, egyébkent nyilvános adatait, lakcímét, a mindenkori tulajdonos köteles bejelenteni a közös képviselönek. Ugyan ez vonatkozik a kiskorú tulajdonos eseten a törvényes kepviselőjére, illetve az ingatlan haszonélvezőjére.

6. A közösséggel szemben keletkezett vagy fennálló, külön tulajdont terhelő kötelezettségek teljesitéséért, elsödlegesen a mindenkori tulajdonos tartozik helyt állni. Az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa kiskorú úgy a törvényes képviselője, haszonélvezője felel / nagykoruságáig / a társasház felé, az egyébként a tulajdonost terhelő költségek teljesitéséért. A tulajdonos változása esetén, a jogutód tulajdonos egyetemlegesen felel - az egyébkent általa megismerhető- a jogelöd tulajdonos által nem rendezett kötelezettségért.

7. A közös tulajdon egyes részeinek kizárolagos illetve többlet használatat - ha az a többi tu- lajdonostárs érdekét nem sérti - a közgyülés, egyszerű szótöbbségű határozatával engedélyezheti a használatot, azok részletes szabályait, költségtéritésére a közös képviselő, a számvizsgáló bizottsággal egyetértésben tett javaslat figyelembe vételével.

A társasháztulajdonra különösen az 2003. evi CXXXIII. törvényben, valamint jelen alapitó okiratban és a szervezeti-működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, a Polgari Törvenykönyv és egyéb - a társasházat érintő - jogszabályokban megjelent rendelkezések érvényesek.

D.

INGATLAN NYILVÁNTARTÁSI KÉRELEM

A tulajdon közösség kéri a budapesti III. kerületi Földhivatalt, hogy a társasház korábbi alapitó okiratát módositva jelen okiratban foglaltaknak megfelelően, mint egységes szerkezetű és érvényes alapitó okiratot az ingatlan-nyilvántartásba vezesse be. Ennek megfelelően(a 2003. evi CXXXIII. TV. 9. §, 13. §, 62. § (1) bekezdes rendelkezesei alapján)
Az eredeti okirat "A" fejezete törlése mellett a most becsatolt műszaki leirás I-XLV pontjai és a csatolt "A" és "B" épület vázrajza szerint a társasház közös tulajdona pontositásra, illetve kiegészítésre került.
A külön tulajdonok meghatarozása, részletezése és egyes külön tulajdont illető közös tulajdoni hányadai nem változtak. A korabbi C. fejezet általános része az SzMSZ elfogadásával kiegészítésre, a D. fejezet (telekkönyvi rendelkezés) jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat D. fejezet ,,Ingatlan nyilvantartási kérelem" ként megnevezéssel került megfogalmazásra.
Az E, F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R, S,T fejezetei törlésre kerültek.
Az eredeti és most becsatolt műszaki tervrajzok, vázrajzok, hasznalatba vételi, (fennmaradási) engedélyek az egyseges szerkezet szerves részet képezik. A társasház tulajdonostársai kijelentik, hogy az eredeti és, jelen okirattal egységbe szerkesztve a korábban és most mellékelt műszaki tervrajzokban foglaltak szerint módositják, és azt irásbeli határozatukkal megerősítik.
Ennek soran kérik a T. Földhivatalt, hogy a társas tulajdon módositását az ingatlan-nyilvántartásba az 1997. evi CLVII. tv. 41.§ 4. es 5. bekezdese és 27/1972. (XII. 31.) MEM sz. rendelet 53-56.§ értelmeben jegyezze be.

Budapest, 2005. november

Készítettem és ellenjegyzem: Dr. Nagy-Dani Károly ügyvéd

Az alapító okirat nyomtatható formában

Alapító okirat